Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 21.05.1993
Fremsatt av: Kolbjørn Nesjan (SV)
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "På grunn av dårligere trafikkutvikling enn forutsatt har bompenge- inntektene for Helgelandsbrua sviktet. Dette har ført til takstheving, noe som særlig rammer dagpendlere. Det vurderes nå å etablere skyssbåt- forbindelse som alternativ.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til en revurdering av takstene, eventuelt en forbedring av rabattordningen for dagpendlere?" (Tatt opp av Kolbjørn Nesjan)


Les hele debatten