Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I en sak fra Bø videregående skole der en avgangselev fikk karakteren 0 i norsk, ble skjønnet påklaget Sivilombudsmannen.

Hvilke kriterier er de viktigste ved en samlet vurdering av eksamens- besvarelser i norsk ved den videregående skole?"


Les hele debatten