Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Det juridiske studiet i Oslo er normert til 13 semestre, mens de tilsvarende studier ved de øvrige universitet er normert til 12 semestre. Dette har blant annet som konsekvens at Oslo-studentene får lån fra Statens lånekasse for utdanning i et lengre tidsrom og tilsvarende en større avskriving ved avsluttet studium.

Synes statsråden dette er riktig, når studiet gir samme kompetanse?"


Les hele debatten