Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "I pressemelding frå Kulturdepartementet 14. januar 1993 om den nye nasjonale radiokanalen, går det fram at programverksemnda skal byggje på almenkringkastingsprinsippet, og at program skal sendast for breie og smale grupper, inkludert born og minoritetar.

Vil statsråden stadfeste at kanalen skal følgje vanlege målbruks- reglar, til dømes slik dei som gjeld for NRK?"


Les hele debatten