Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Vil statsråden snarlig ta initiativ til at politi og regelverk ikke bidrar til å hindre norsk og russisk handelssamkvem?"


Les hele debatten