Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 13.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge oppslag i mediene er det til nå bare to gjeldsofre som har fått ordnet sine gjeldsforhold etter den vedtatte gjeldsordningsloven.

Mener statsråden at loven fungerer etter forutsetningene?"


Les hele debatten