Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Satsinga gjennom det nasjonale utviklingsprogrammet for barnevernet har avdekka eit aukande behov for tiltak. Samstundes opplever kommunane stor utryggleik med omsyn til statstilskott for 1994. Dette skapar uro og fare for gjennomtrekk i stillingar.

Vil statsråden bidra til å sikre kommunane tilstrekkelege midler til varig styrking av barnevernet?"


Les hele debatten