Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til sosialministeren

Datert: 12.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Rikstrygdeverket vedtok for 1/2 år siden at bekkenløsning var grunnlag for sykemelding. I 1993 er det utarbeidet et rundskriv med sykdomsdiagnoser som skal gi grunnlag for sykemelding, der bekkenløsning ikke er nevnt.

Vil sosialministeren ta initiativ for å rette opp dette, og sørge for at kvinner med bekkenløsning får nødvendige tekniske hjelpemidler?"


Les hele debatten