Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 26.05.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Tynset sykehus i Hedmark fylke har et opptaksområde på ca. 20 000 innbyggere. 70% av sykehusets 2 100 innleggelser i 1992 var øyeblikkelig hjelp. Nærmeste sykehus ligger ca. 200 km fra Tynset. På grunn av fylkets dårlige økonomi kan akuttfunksjonen stå i fare for å legges ned. Helse- ministeren har stått for sentrale begrep som nærhet og omsorg.

Vil helseministeren bidra til at Tynset sykehus opprettholdes som akuttsykehus?"


Les hele debatten