Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 18.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Stortinget har bede Regjeringa føreta ei nærare avklaring av staten sitt ansvar for søk etter bortkomne på havet, jf. Innst. S. nr. 50 for 1992-93.

Kor langt er dette arbeidet kome?"


Les hele debatten