Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til forsvarsministeren

Datert: 18.05.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "Ifølge VG 15. mai 1993 sier forsvarsministeren at vi har grunn til å frykte at USA og Vest-Europas vilje til å forsvare oss ved et angrep minsker dersom vi sier nei til EF-medlemskap.

Hva bygger forsvarsministeren på når han derved forutsetter at våre allierte vil bryte sine forpliktelser etter NATO-pakten dersom Norge ikke blir med i den Europeiske Union?"


Les hele debatten