Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forsvarsministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I en artikkel i Romerikes Blad 26. mars 1993 hevder styreformann i Norsk ICOM, som er UNESCOs Internasjonale museums organisasjon at Forsvarets flysamling i Norsk Luftfartssenter Bodø A/S ikke vil få museumsstatus.

Hva mener statsråden om dette?"


Les hele debatten