Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forsvarsministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Hverken Haag-konvensjonen eller Miljøverndepartementets forbud mot nyetablering i støysone 4 ble nevnt i meldingen som lå til grunn for Stortingets vedtak om Norsk Luftfartssenter Bodø A/S.

Hva mener statsråden om at disse forhold ikke ble nevnt, og hvilken betydning får disse for det videre arbeid?"


Les hele debatten