Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Hva er planene for en videre utnyttelse av de store investeringer og den oppbygde kompetanse ved Lista flystasjon, spesielt hva angår flystasjonens rolle i vår alliansesammenheng og pågående utdanning innenfor brannvern og personell til Heimvernet samt øvingsaktiviteter?"


Les hele debatten