Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 15.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Hovedplanen for parsellen Håland-Teigland langs Åkrafjorden (R11) er anket inn for avgjørelse i Samferdselsdepartementet. Dette fører til at det bompengefinansierte vegprosjektet ikke kan fullføres innen 1995 som forutsatt.

Når vil departementet ta stilling til anken over Vegdirektoratets standpunkt til trasevalg?"


Les hele debatten