Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 12.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "NSB har vedtatt å nedlegge rutetilbudet for vognlastet godstrafikk fra Namdals-kommunene Grong og Snåsa. Dette vil innebære en reduksjon i godstrafikk i Namdals-regionen og føre til økt trafikk over fra jernbane til vei.

Vil statsråden ta initiativ til å endre dette vedtaket som vil få uheldige distriktspolitiske og miljømessige konsekvenser?"


Les hele debatten