Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "Studenter/skoleelever med mye fravær får etter gjeldende regler trukket tilbake deler av tildelt stipend fra lånekassen. Det er fullt ut forståelig at stipend blir inndratt fra de som sluntrer unna og ikke tar sine studier på alvor, men det antas å være utilsiktet at det også rammer kronisk syke.

Vil statsråden ta initiativ til en endring av regelverket, slik at mennesker som på grunn av sykdom har høyt fravær ikke får inndratt stipend fra lånekassen?"


Les hele debatten