Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 21.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Nasjonalbudsjettet foreslås både salg av statlige aksjer i Kreditkassen og nyemisjon av aksjer til private interesser i Den norske Bank og Kreditkassen. Dette vil redusere statens eierandel.

Når vil departementet ta et standpunkt til det langsiktige statlige eierskap i disse forretningsbanker?"


Les hele debatten