Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 15.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "I en domsavsigelse fra Oslo Byrett omtaler retten 4 identifiserbare personer som seksuelle overgripere mot mindreårige uten at disse er siktet eller tiltalt for slike handlinger.

Vil statsråden overveie innskjerping av regelverket med sikte på å forhindre at personer av en domstol stemples som overgripere uten at de har hatt mulighet til å forsvare seg?"


Les hele debatten