Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 15.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I kjølvannet av drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard jobber overvåkningspolitiet ut fra en teori om at det er islamske fundamentalister som er involvert i et politisk motivert og nøye planlagt attentat. Nygaard- saken aktualiserer spørsmålet om behov for informasjon om islamske, funda- mentalistiske miljøer i Norge.

Mener statsråden man har ressurser til å ha tilstrekkelig oversikt over disse miljøene?"


Les hele debatten