Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 15.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Elisabeth Østgård, som søkte kirkeasyl på Fagernes, har i ca et halvt år vært på flukt fra barnevernet med sin 3 år gamle datter som barnevernet vil ta fra henne, basert på et flere år gammelt vedtak etter den gamle barnevernloven.

Vil statsråden i respekt for den nye lov og av hensyn til rettssikker- heten sørge for en fornyet behandling i samsvar med den nye loven?"


Les hele debatten