Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til sosialministeren

Datert: 22.10.1993
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 27.10.1993 av helseminister Werner Christie

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Rikstrygdeverkets innføring av systemet TRESS-90 vil registrere alle kontakter mellom pasienter og trygdevesenet uten at pasientens identifika- sjon i registeret blir pseudonymisert eller diagnostiske opplysninger fjernet.

Mener sosialministeren at dette systemet ivaretar personvernet?"


Les hele debatten