Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 13.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Ved utbyggingen av Kolsnes i Øygarden ønsker de lokale myndigheter at strømtilførsel til anlegget skal gå via kabel. Norges vassdrags- og energiverk har likevel gitt konsesjon til å bruke luftlinje.

Vil statsråden sørge for at lokal myndighet blir hørt i nevnte sak?"


Les hele debatten