Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og energiministeren

Datert: 22.10.1993
Besvart: 27.10.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Arbeidsplassene til ytterligere 125 fast ansatte trues av nye innskrenkninger/rasjonaliseringer ved virksomheten til Fundia Norsk Jernverk A/S.

Vil Regjeringa iverksette tiltak sjøl eller fremme forslag for Stortinget som kan sikre investering i den bloomsmaskinen som er nødvendig for å følge opp den strategien konsernledelsen har valgt med ett stålverk som forsyner to valseverk?"


Les hele debatten