Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til landbruksministeren

Datert: 22.10.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Vil landbruksministeren gripe inn for å forhindre at de ansatte ved Norges Landbrukshøgskole, avdeling Asker (Sem) blir oppsagt fra sine stillinger og kastet ut av sine hjem i forbindelse med ombyggingen?"


Les hele debatten