Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til landbruksministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ved behandlinga av St.meld. nr. 43 for 1992-93 ba Stortinget departementet om å vurdere konsesjonsreglene i forhold til kjøp av fritids- eiendommer for utlendinger. Norge står overfor et sterkt press særskilt i forhold til EF/EØS i denne sammenhengen.

Når vil departementet imøtekomme Stortingets krav om ei slik vurdering?"


Les hele debatten