Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 14.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Stortinget sluttet seg høsten 1992 enstemmig til Innst. S. nr. 27 for 1992-93 vedrørende Dokument nr. 8:46 for 1991-92, om å etablere like vilkår for produksjon av proteinkonsentrat basert på organiske biprodukter.

Når kan Stortinget forvente at denne saken er løst?"


Les hele debatten