Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Miljøverndepartementet har vedteke at det skal fremjast statleg reguleringsplan for kraftlina over Askøy til Kollsnesterminalen i Øygarden. Dette har vekt sterke reaksjonar lokalt. Det er no fremja to forslag i Stortinget om nye retningsliner om bygging av krafttrasear.

Vil departementet syte for at reguleringsplanen for lina over Askøy ikkje vert fremja før dei innleverte forslaga er handsama i Stortinget?"


Les hele debatten