Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til miljøvernministeren

Datert: 29.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Det er beregnet at norske kjøleanlegg inneholder 1 600 tonn KFK. Anslagsvis 15-20% av KFK-gassen lekker ut hvert år.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at det blir stilt tekniske krav til kuldeanlegg?"


Les hele debatten