Spørretimespørsmål fra Magne Aarøen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magne Aarøen (KrF)

Spørsmål

Magne Aarøen (KrF): "Den nye lesetidsavtalen med lærarorganisasjonane fører til at skule- året for elevane vert forlenga frå 37 til 38 veker. Minstetimetalet for barnesteget vert etter dette 143,13 timar.

Kva vil departementet gjere for at ein frå 1. januar 1994 kan få eit heilt veketimetal for barnesteget og 90 timar for ungdomssteget?"


Les hele debatten