Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Opplysninger fra foreldre og gjennom media forteller at situasjonen i grunnskolen i Trondheim kommune er alarmerende. Elever sendes hjem ved lærers sykdom, gis tilsyn i stort omfang istedenfor undervisning og elever fratas tildelt spesialundervisning.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen i grunnskolen i Trondheim?"


Les hele debatten