Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Departementets brev av 13. august 1993 til de statlige utdannings- kontorer om undervisningstilbud for barn i kirkeasyl gir ingen avklaring av hvorledes den enkelte kommune skal forholde seg.

Vil statsråden sørge for å gi kommunene en klar anbefaling om hvorledes de skal forholde seg til spørsmålet om skoletilbud for barn i kirkeasyl?"


Les hele debatten