Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om høyere utdanning våren 1991 ba Stortinget om en egen stortingsmelding om studie- finansiering og studentvelferd. I to budsjetter har Regjeringen foreslått endringer i studiefinansieringen uten at en samlet stortingsmelding er blitt lagt frem.

Når kommer stortingsmeldingen?"


Les hele debatten