Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til justisministeren

Datert: 25.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Innvandringsmotstandere forsøkte å avholde møte i Oslo 24. oktober 1993, men ble kjeppjaget av rasende blitzere og antirasister. Det er fare for at også innvandringsmotstandere heretter vil basere sin politiske virksomhet på maktbruk, om ikke annet, så i selvforsvar.

Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre møte- og ytrings- friheten, og at de som krenker den blir straffet?"


Les hele debatten