Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til justisministeren

Datert: 27.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Kva vil justisministeren gjera for å stoppa den ulovlege omsettinga av videovald og porno, som media (Dagbladet 26. oktober 1993) synest å ha avslørt?"


Les hele debatten