Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til justisministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av justisminister Grete Faremo

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "Stortinget gjorde i desember 1992 vedtak om plassering av rednings- helikopter på Svalbard og fleirbrukshelikopter på Vigra. Rednings- helikopteret på Svalbard er på plass.

Kva tid kan Stortinget forvente at vedtaket om plassering av fleir- brukshelikopter på Vigra er ein realitet?"


Les hele debatten