Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "Paragraf 6.2 i den nye loven om sosiale tjenester åpner for tvangs- behandling av rusmiddelmisbrukere. Det har vist seg vanskelig å legge til rette for oppfølging av loven på dette punkt og det er grunn til å tro at tvangsbehandling blir direkte motarbeidet i noen fagmiljøer.

Hva vil sosialministeren gjøre for at det skal bli enklere å anvende tvangsbehandling?"


Les hele debatten