Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 20.10.1993
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 03.11.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Jeg har registrert at det har oppstått strid mellom Førde trygde- kontor og Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane i Førde vedrørende refusjon for computer-tomografi.

Vil sosialministeren ta skritt til å endre regelverket slik at sykehuset i Førde og andre sykehus får refundert for de undersøkelser sykehusene til enhver tid finner nødvendig for å utrede pasientene på best forsvarlig måte?"


Les hele debatten