Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til helseministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av helseminister Werner Christie

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "I et innslag i Dagsrevyen er det kommet frem at kreftdiagnoser blir stilt senere i Norge enn i andre vestlige land på grunn av mangel på undersøkelseskapasitet og teknisk utstyr.

Vil helseministeren ta initiativ for at noe gjøres med denne situasjonen, blant annet at flere sykehus utstyres med magnettomografer?"


Les hele debatten