Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 28.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Frå ulike hald er det kome sterk kritikk av Norges vassdrags- og energi- verk si konsesjonshandsaming av større overføringsliner for elektrisk kraft. Dette gjeld særleg handsaminga av dei store overføringslinene fram til Kollsnes i Øygarden og ny kraftline over delar av Askøy.

Kan nærings- og energiministeren medverka til at framtidige konsesjons- søknader om framføring av kraftliner kan handsamast etter plan- og bygnings- lova?"


Les hele debatten