Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 29.10.1993
Besvart: 03.11.1993 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Norges vassdrags- og energiverk har i et høringsutkast foreslått å pålegge kraftselskapene en innmatingsavgift som kan innebære at mindre kraftselskaper i distriktene vil gå med tap.

Mener statsråden at Norges vassdrags- og energiverks forslag til retningslinjer er i samsvar med energilovens målsetninger om blant annet å sikre kraftforsyningen og strømproduksjonen i hele landet?"


Les hele debatten