Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til landbruksministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "23. august 1993 underskrev Statskog en erklæring som ga Rio Holding Norway A/S en ikke-eksklusiv rett til leting og prøvetaking av ikke mutbare mineraler i Finnmark. Selskapet har også mutet ca 15 000 dekar i Karasjok kommune, med hensyn på leting og utvinning av gull og kobber. Sametinget var ikke informert i noen av disse sakene.

Mener statsråden at denne framgangsmåten er i tråd med ILO-konvensjonens artikkel 15 pkt. 2?"


Les hele debatten