Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til landbruksministeren

Datert: 05.11.1993
Fremsatt av: Gunnar Breimo (A)
Besvart: 17.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): "Hva akter landbruksministeren å gjøre slik at det ikke oppstår unødvendige konflikter mellom utmarkskommisjonen og samiske interesser, og vil for eksempel landbruksministeren ta initiativ til at arbeidet i utmarks- kommisjonen for Nordland og Troms ses i forhold til samerettsutvalgets arbeid?" Tatt opp av representanten Gunnar Breimo


Les hele debatten