Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til landbruksministeren

Datert: 11.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Meieribruket er nå i ferd med å endre prinsippene for utjamning av melkeprisen. Konsekvensene av dette vil være å påskynde sentralisering, tap av arbeidsplasser og svekking av bygdesamfunn.

Vil statsråden ta initiativ til at denne saken drøftes mellom avtale- partene slik at marginsystemet utformes slik at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til miljø, bygdesamfunn og arbeidsplasser?"


Les hele debatten