Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 29.10.1993
Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "I forbindelse med bosetting av innvandrere i norske kommuner benytter Utlendingsdirektoratet (UDI) seg i en del tilfeller av private organisasjoner som mellomledd overfor kommunene.

Hvilken rolle mener statsråden private organisasjoner skal ha i forbindelse med bosetting av innvandrere i kommunene, og hvordan mener statsråden at vi best får til et samarbeid mellom UDI, private organisasjoner og de enkelte kommunene?"


Les hele debatten