Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I reviderte forskrifter for "vikarplass for arbeidsledige", tidligere "utdanningsvikariater", er det foretatt en innstramming som innebærer at de arbeidsledige nå bruker av sine dagpengerettigheter mens de er i utdannings- vikariater.

Vil statsråden ta initiativ for å få endret denne urimeligheten?"


Les hele debatten