Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 12.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Arbeiderbladet for 3. november 1993 tek opp korleis dei store matvare- kjedene spekulerar i å tilsette ungdom som ekstrahjelp og i deltidsstillingar. Alt for å hindre fagorganisering og tariffavtalar, og for å halde lønningane nede.

Vil statsråden foreslå endringar i arbeidsmiljøloven slik at bedrifter ikkje kan nytta slike spekulative og uverdige tilsettingar?"


Les hele debatten