Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 11.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Forsvarets skytefelt på Hjerkinn ligger midt i viktige verneområder og i nær tilknytning til Dovrefjell nasjonalpark. Stortinget har bedt Regjeringen utarbeide forslag til utvidet vern og felles forvaltningsplan for Dovrefjell.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å forsikre seg om at også Forsvaret tar de nødvendige miljøhensyn ved bruk av skytefeltet?"


Les hele debatten