Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 03.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I desember 1992 la Widerøe's Flyveselskap A/S fram en rapport om mangler og ønsker for utrustning på kortbaneflyplasser. Der foreslås en rekke tiltak for å bedre sikkerhet og regularitet.

Vil en gjennomføring av de foreslåtte tiltak bli prioritert, og i hvilket tidsperspektiv og med hvilke kostnader kan disse forbedringer gjennomføres?"


Les hele debatten