Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 04.11.1993
Besvart: 17.11.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Det er oversendt brev til Samferdselsdepartementet om flere brudd på forvaltningsloven ved saksbehandling i Luftfartsverket.

Anser statsråden saksbehandlingen i Luftfartsverket å være forsvarlig og i henhold til forvaltningsloven?"


Les hele debatten